Gemeenten

Gemeenten zijn bij wet verplicht om de kosten voor het beheren van kantoren en gebouwen zo laag mogelijk te houden. Dat geldt ook voor het bestrijden en weren van ongedierte zoals ratten, mollen, kakkerlakken, wespen en overlast gevende vogels zoals duiven en meeuwen. Wij bieden complete bestrijdingsprogramma's tegen scherpe tarieven.

Plaagdieren, duiven, meeuwen

Gemeenten hebben allerlei soorten gebouwen en terreinen in beheer waar maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren gehuisvest zijn. De vaak monumentale panden kunnen ernstige schade oplopen door houtaantasters als houtworm, zwammen en schimmels. Maar ook door duiven en meeuwen. Duivenmest besmeurt gevels en tast bouwmaterialen aan. En achtergebleven nesten kunnen schade veroorzaken aan daken en regenwaterafvoer. Bovendien verspreiden uitwerpselen van duiven allerlei ziektekiemen en bacterieën.

Aanwezigheid van ongedierte in openbare gebouwen kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid.

Houtaantasting

Door houtaantasters of schimmels kan uw vastgoed ernstige schade oplopen. Houtworm, spinthoutkevers, zwammen en schimmels tasten de constructie en fundering van uw panden aan waardoor op den duur waardeverlies kan optreden. Voorkom dit door op tijd een specialist in te schakelen die uw pand inspecteert en die u adviseert vrijblijvend over de te nemen maatregelen.

Online rapportage

Rapportage speelt een belangrijke rol bij het bestrijden en weren van ongedierte. Ook zijn rapportages onmisbaar als u verantwoording moet afleggen aan derden, zoals commissies, instanties of de media. Ons online rapportagesysteem is eenvoudig in gebruik. U houdt alles bij, waar u ook bent. Gesignaleerde activiteiten van plaagdieren, genomen of nog te nemen weringsmaatregelen, plattegronden met daarop de locaties waar middelen voor plaagdierbestrijding zijn geplaatst, enzovoorts.

Serviceprogramma

  • Professioneel bestrijdingsplan
  • Determinatie van insecten en ongedierte
  • Bestrijding van houtaantasters: houtworm, huisboktor, zwammen en schimmels
  • Preventie, wering en bestrijding van wespen, muizen, ratten, motten, zilvervisjes, kakkerlakken, faraomieren en andere plaagdieren
  • Duivenvangprogramma's en vogelwering
  • Advies en training op het gebied van ongediertepreventie (personeel, management, toeleveranciers)
  • Periodieke inspecties op sporen van ongedierte
  • Online rapportage en bewaking

Ongedierte gesignaleerd?

Aarzel niet, maar kom in actie. Wij adviseren u over een grondige en duurzame bestrijding.

Contact