Hotels

Ongedierte kan een ware nachtmerrie vormen. Als de schrik er bij uw gasten goed inzit, is de aantasting van de goede naam van het hotel in een oogwenk een feit. Effectieve wering en krachtige bestrijding van ongedierte zijn daarom onmisbare onderdelen van de organisatie. Wij zijn graag uw partner bij de bestrijding van met name kakkerlakken, bedwantsen, vliegen, mieren, muizen en ratten.

Ook duiven en meeuwen kunnen uw hotel nogal wat overlast en schade bezorgen. Onze specialisten brengen de situatie in kaart en stellen samen met u een plan op om overlastgevende vogels te weren.

Bestrijding en preventie

Excellent is razendsnel ter plaatse bij ongedierteproblemen, zoals onlangs tijdens de mondiale bedwantsenplaag. Wij werken effectief en discreet en in goed overleg met het hotelmanagement. Uw gasten merken er niets van. 

Natuurlijk is voorkomen nog beter dan bestrijden. Wij adviseren u over uiteenlopende preventieve maatregelen die we samen met u kunnen nemen, zodat u allerlei vormen van ongedierte buiten houdt. Ook vogelwering is daar een onderdeel van. Met name duiven en meeuwen kunnen voor nogal wat overlast en schade zorgen.

In een heldere serviceovereenkomst leggen wij in overleg met u exact het gewenste beschermingsniveau vast, met alle maatregelen die daarbij horen.

Hygiëne en HACCP

Om het risico op besmetting van voedsel en keukens zo laag mogelijk te houden, is ook het effectief weren en bestrijden van ongedierte van groot belang. Het lukt ongewenste insecten en kleine dieren zoals muizen altijd om binnen te komen. Naast bevuilen en besmetten van voedsel en materiaal, veroorzaakt knagen aan draden ook een reëel gevaar. Aantasting en bevuiling van voedselvoorraden en bereidingsruimtes door plaagdieren voorkomt u samen met een deskundige partner.

Excellent ongediertebestrijding werkt volgens de HACCP-richtlijnen en de criteria van controlerende instanties zoals de Voedsel- en Waren Autoriteit en auditoren van binnen- en buitenlandse afnemers (onder andere AIB, BRC en IFS). 

Online rapportage

Rapportage speelt een belangrijke rol bij het bestrijden en weren van ongedierte. De geavanceerde online rapportages van Excellent ongediertebestrijding geven u op elk moment inzicht in de problemen en risico’s en in de efficiëntie van uw ongedierteprogramma. U houdt alles bij, waar u ook bent. Gesignaleerde activiteiten van plaagdieren, genomen of nog te nemen weringsmaatregelen, plattegronden met daarop de locaties waar middelen voor plaagdierbestrijding zijn geplaatst, enzovoorts.

Advies en training

Om het succes van de aanpak te verhogen, kan het goed zijn om betrokken personeelsleden uitleg te geven over de situatie en de bestrijding. Om die reden verzorgen wij ook trainingen. Dit heeft een duurzame en preventieve uitwerking. Personeelsleden blijven alert en signaleren ongeregeldheden in een vroeg stadium. Zo kan direct worden ingegrepen en herhaling van overlast worden voorkomen.

Serviceprogramma

  • Determinatie van insecten en ongedierte
  • Bestrijding van zwammen en schimmels
  • Ongediertebestrijding, -wering en -preventie conform wettelijke eisen
  • Ultrakorte responstijd bij acute problemen
  • Periodieke inspecties op sporen van ongedierte
  • Advies en training op het gebied van ongediertepreventie (personeel, management, toeleveranciers)
  • Online rapportage en bewaking

Ongedierte gesignaleerd?

Wij adviseren u graag over een grondige, betrouwbare én discrete bestrijding.

Contact