Scholen

Een school is vaak een ideale leefomgeving voor ongedierte. Er zijn allerlei plekken waar knaag- en plaagdieren uit het zicht kunnen blijven en er is meestal volop te eten. Als ongedierte eenmaal z'n intrek heeft genomen in uw instelling, dan heeft het geruime tijd de mogelijkheid om zich ongezien binnen het gebouw te verspreiden. Laat de bestrijding van ongedierte daarom professioneel aanpakken. Dan heeft dit effect op korte én lange termijn.

Insecten, muizen en ratten

Kruimels, resten en verpakkingen die niet in de afvalbakken terechtkomen, vormen een uitgebreid 'lopend buffet' voor met name muizen, wespen en mieren. Terwijl ook vliegen, kakkerlakken en zilvervisjes vaak niet ontbreken. Ook ratten kunnen ongestoord hun gang gaan op verzamelplaatsen van afval en in het ergste geval zoeken zij hun weg naar binnen. Dat doen ze voornamelijk via ruimtes onder gebouwen, scheuren in vloeren en muren en soms via de riolering.

Voor muizen en ratten geldt bovendien dat zij van nature knagen, om hun voortdurend groeiende voortanden te onderhouden. Dit veroorzaakt schade en brandgevaar, omdat met name kabels niet worden overgeslagen. Daarbij zijn deze knaagdieren die hun uitwerpselen overal achterlaten beruchte verspreiders van bijvoorbeeld de ziekte van Weil en salmonellabacteriën.

Overlast van duiven en meeuwen

Duiven en meeuwen kunnen een ware plaag vormen. Terwijl duivenmest enerzijds uw gevels ontsieren en bouwmateriaal kunnen aantasten en anderzijds ziektekiemen verspreiden, worden meeuwen almaar agressievere voedseljagers. Ze grissen vaak brutaal voedsel uit mensenhanden. Ook zorgen ze voor flink wat geluidsoverlast.

Achtergebleven nestmateriaal kan op daken en in afvoeren van regenwater leiden tot schade en verstoppingen.

Kortom, vogels als meeuwen en duiven kunnen beter geweerd worden en dat kan op allerlei verschillende manieren. Wij kunnen u daarbij helpen.

Online rapportage

Rapportage speelt een belangrijke rol bij het bestrijden en weren van ongedierte. Ook komen rapporten u goed van pas als u verantwoording moet afleggen aan derden, zoals commissies, instanties of de media. Ons online rapportagesysteem is eenvoudig in gebruik. U houdt alles bij, waar u ook bent. Gesignaleerde activiteiten van plaagdieren, genomen of nog te nemen weringsmaatregelen, plattegronden met daarop de locaties waar middelen voor plaagdierbestrijding zijn geplaatst, enzovoorts.

Meerdere Locaties

Bent u verantwoordelijk voor meerdere locaties? Wij kunnen deze locaties allemaal in één overeenkomst opnemen. Dit allemaal met een vaste contactpersoon, met heldere afspraken. Op deze manier ontzorgen wij al meerdere onderwijs instellingen.

Serviceprogramma

  • Professioneel plaagdierenbestrijdingsplan
  • Determinatie van insecten en ongedierte
  • Bestrijdingsacties van zwammen en schimmels
  • Ongediertebestrijding, -wering en -preventie conform wettelijke eisen
  • Ultrakorte responstijd bij acute problemen
  • Periodieke inspecties op sporen van ongedierte
  • Advies en training op het gebied van ongediertepreventie (personeel, management, toeleveranciers)
  • Online rapportage en bewaking

Gebouw en terrein plaagdiervrij?

Houd uw instelling vrij van ongedierte en vogeloverlast. Neem contact met ons op voor uitgebreid advies of directe actie.

Contact