Woningcorporaties

Elke branche stelt haar specifieke eisen aan een plaagdier-managementsysteem. Excellent ongediertebestrijding biedt verschillende mogelijkheden die aansluiten op de regels waaraan uw bedrijfstak moet voldoen. Daarbij kiezen we voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestrijdingsmethoden met een zo laag mogelijke impact op mens en milieu.

In ons kwaliteitszorgsysteem zijn alle belangrijke basisafspraken over bedrijfsvoering, veiligheid en kwaliteit vastgelegd. Daarnaast worden onze medewerkers continu op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en de veranderende wet- en regelgeving binnen de bedrijfstak van ongediertebestrijding. Om dit te kunnen waarborgen volgen onze medewerkers met regelmaat trainingen en opleidingen.

Plaagdieren en duiven

Er zijn talloze plaagdieren die overlast kunnen veroorzaken bij uw bewoners en beheerders en die schade kunnen toebrengen aan eigendommen en aan uw panden. Denk bijvoorbeeld aan tropische mieren, wespen, kakkerlakken, zilvervisjes, vlooien, muizen en ratten.

Duivenmest tast bouwmateriaal aan, bevat ziekteverwekkende bacteriën en besmeurt daken en gevels.

Excellent ongediertebestrijding is gespecialiseerd in het zorgvuldig in kaart brengen en effectief bestrijden van overlast door plaagdieren en duiven. Daarbij hebben wij programma's voor plaagdierbeheersing en kunnen wij zorgen voor structurele vogelwering.

Vloerrenovatie bij houtaantasting

Excellent biedt een compleet pakket voor de bestrijding van houtworm, schimmels en zwammen en de hersteloperatie van uw houten vloer. Een aangetaste vloer is vaak verzwakt, waardoor deze geheel of gedeeltelijk vervangen moet worden. Het voordeel: alle werkzaamheden zijn ondergebracht bij één partij, kort en aansluitend ingepland en één aanspreekpunt voor garantiebepalingen.

Wat houdt dit pakket in?

 1. Na het maken van een afspraak inspecteren wij uw woning uitgebreid.

 2. Wij brengen een offerte uit met uitgebreide fotoreportage.

 3. Bij acceptatie van de offerte plannen wij in overleg de start van de werkzaamheden.

 4. De aangetaste delen door houtworm worden behandeld en aangetast hout door zwam of bruinrot wordt verwijderd.

 5. Bouwafval wordt afgevoerd en de kruipruimte schoongemaakt.

 6. Waar nodig wordt geïnjecteerd tegen optrekkend vocht of wordt de kruipruimteventilatie verbeterd.

 7. De muren worden afgebrand en waar nodig geïnjecteerd en behandeld tegen zwam.

 8. Balken en vloerdelen worden teruggeplaatst.

 9. Indien gewenst worden Drowa Chips aangebracht.

In de afgelopen jaren hebben wij een groot aantal woningen, boerderijen, monumenten en andere objecten naar tevredenheid behandeld. Al onze klanten ontvingen na behandeling een garantiecertificaat.

Online rapportage

Rapportage speelt een belangrijke rol bij het bestrijden en weren van ongedierte. Ook zijn rapportages onmisbaar als u verantwoording moet afleggen aan derden, zoals commissies, instanties of de media. Ons online rapportagesysteem is eenvoudig in gebruik. U houdt alles bij, waar u ook bent. Gesignaleerde activiteiten van plaagdieren, genomen of nog te nemen weringsmaatregelen, plattegronden met daarop de locaties waar middelen voor plaagdierbestrijding zijn geplaatst, enzovoorts.

Ontzorgen van de corporatie

Bij de bestrijding van plaagdieren pakt Excellent het volledige pakket aan werkzaamheden op. Daarbij hoort ook het informeren en adviseren van bewoners, vanuit onze expertise. Zo nemen wij de woningbouwcorporatie allerlei extra werk en zorgen uit handen. We koppelen relevante informatie terug en houden nauwkeurig bij welke acties wij hebben uitgevoerd.

Serviceprogramma

 • Professioneel bestrijdingsplan
 • Uitvoering volgens vaste protocollen en prijsafspraken
 • Bestrijdingsacties van houtworm, zwammen en schimmels
 • Ongediertebestrijding, -wering en -preventie conform wettelijke eisen
 • Vogelwering en wegvangen van duivenpopulaties
 • Periodieke inspecties op sporen van ongedierte
 • Advies en training op het gebied van ongediertepreventie (personeel, management, toeleveranciers)
 • Online rapportage en bewaking

Ongedierte of plaagdieren gesignaleerd?

Aarzel niet, maar kom in actie. Wij adviseren u over een grondige en duurzame bestrijding.

Contact