Duiven en andere vogels

Natuurlijk houden wij allemaal van vogels. Maar in grote aantallen kunnen duiven, meeuwen kauwen, spreeuwen en andere vogels overlast en schade veroorzaken. Duiven zorgen voor de grootse problemen. Hun voortplanting gaat het hele jaar door. Ze nestelen zich op de meest uiteenlopende plekken met een harde ondergrond. Vensterbanken, randen en richels, balkons, zolders en ornamenten. Een groep duiven heeft meestal een eigen territorium.

Meeuwen kunnen binnen korte tijd een ware plaag vormen. De afgelopen jaren is hun gedrag veranderd. Waar zij zich vroeger voornamelijk langs de kust, in de duinen of weilanden nestelden, hebben ze nu steeds vaker een voorkeur voor platte daken in stedelijke gebieden. Het aantal meeuwen en broedkolonies op daken neemt ieder jaar toe met 25%.

Schade

Duiven veroorzaken veel schade. Hun uitwerpselen vervuilen gevels, schilderwerk en standbeelden. Nestmateriaal zorgt voor verstopping van hemelwaterafvoeren. Duivenmest kan bovendien gevaarlijke situaties op stoepen en trappen opleveren.

Meeuwen zijn tijdens het broedseizoen vaak erg agressief en vallen dan mensen en huisdieren aan. Ze veroorzaken geluidshinder en hun uitwerpselen en achtergebleven nestmateriaal brengen schade toe aan panden.

 • Vervuiling van de omgeving
 • Stank en geluidsoverlast
 • Aantasting van steen en gevelmaterialen
 • Parasieten en nestfauna
 • Ziektes
 • Gevaar van uitglijden
 • Verstoppingen van hemelwaterlozingen
 • Verspreiding van huisvuil
 • Agressie (meeuwen)

Oplossingen

Indien u overlast heeft van duiven of ander vogels, vraag ons dan om een oplossing. Wij hebben specialisten in huis die alles weten over vogels en hun gedrag. Na een inventarisatie stellen zij een plan van aanpak op om duiven of andere vogels te weren.

De afgelopen jaren hebben we vele honderden grote en kleine projecten gerealiseerd, tot volle tevredenheid van onze klanten.

Vogelweringssystemen

Excellent ongediertebestrijding hanteert verschillende systemen om uw gebouw vrij te houden van duiven en andere vogels.

 • Excellent net systeem 
 • Excellent pennen systeem
 • Excellent vogelvrij gel systeem
 • Excellent draad systeem
 • Excellent impuls systeem
 • Excellent bio-akoestisch systeem
 • Excellent vangprogramma's

Lees meer over onze vogelweringssystemen

Geplaagd door vogeloverlast?

Bel ons voor een efficiënte inventarisatie van de vogeloverlast. Wij stellen een plan op en passen het meest geschikte vogelweringssysteem toe.

Contact

Preventie

Laat geen voedselresten en afval slingeren. Maak rustplaatsen, zoals balkons of richels ontoegankelijk met bijvoorbeeld netten of duivenpinnen. Laat u er niet toe verleiden om vogels te voeren.