Ratten

Ratten laten vaak uitwerpsels zoals keutels en urine achter, waarmee ze voedselvoorraden bevuilen en allerlei ziektekiemen verspreiden. Ook zorgen ze voor stank. Omdat de voortanden van ratten onafgebroken doorgroeien, knagen ze voortdurend en aan allerlei materialen.

De bruine rat komt in Nederland het meest voor. Hij is grijsbruin van kleur. Deze rat leeft in en onder verzakte gebouwen, in rioleringsstelsels en op plaatsen met een voortdurend aanbod van voedsel, zoals vuilstortplaatsen. Maar ook vogelvoederplaatsen en plekken waar regelmatig etensresten worden achtergelaten zijn favoriet. Ratten kunnen zich ook schuilhouden in of achter stapels goederen of hout.

Ziet u een rat lopen, dan kunt u er vanuit gaan dat er meer zijn. Een vrouwtje kan in anderhalf jaar tijd gemiddeld 120 jongen ter wereld brengen, die elk na drie maanden ook weer geslachtsrijp zijn. Een rattenplaag gaat niet zo maar weg.

Schade door ratten

Ratten knagen aan hout, kabels en isolatiemateriaal. De schade aan draden kan kortsluiting veroorzaken en brandgevaar opleveren. Via hun uitwerpselen verspreiden ze ziektes bij mens en dier.

  • Knaagschade
  • Bevuiling (uitwerpselen)
  • Brandgevaar
  • Stank, onrust
  • Ziektes

Rattenbestrijding

Excellent heeft diverse methoden om ratten te bestrijden en te weren. Wij komen de situatie bij u inventariseren en brengen direct advies uit. Dan kan de rattenbestrijding beginnen. Een rat gesignaleerd? Aarzel niet en grijp in!

Grijp direct in

Laat een muizen- of rattenplaag definitief bestrijden door een professional. Schakel Excellent ongediertebestrijding in.

Contact

Preventie

Zelf kunt u voorzorgsmaatregelen nemen om ratten uit de buurt te houden. Hier enkele tips om overlast door ratten zelf zo lang mogelijk te voorkomen.

Laat geen etensresten, groente of gemengd huisvuil slingeren. Ruim afval altijd op in afgesloten containers of bakken. Beperkt het voederen van vogels, sowieso in de directe woon- en werkomgeving. Bouwtechnische gebreken onder het pand of verzakte rioleringsbuizen kunnen probleemloze toegangsroutes bieden aan ratten.