Gezondheidszorg

Ongedierte vormt een extra groot risico voor de gezondheidszorg. Overlast van en besmetting via plaagdieren of schimmels hebben binnen deze sector nog meer impact dan in andere gebouwen. En juist kakkerlakken, vliegen, mieren, zilvervisjes, muizen en ratten komen graag in gebouwen waar volop voedsel te vinden is en die uitgebreide mogelijkheden bieden om zich te verbergen. Ook duiven en meeuwen kunnen voor veel overlast en schade zorgen.

Onze specialisten brengen de situatie in kaart en stellen samen met u een plan op om overlastgevende vogels te weren.

Wij monitoren de gebouwen en hun omgeving continu op sporen van ongedierte en grijpen razendsnel in als er problemen dreigen. Onze geavanceerde online rapportages geven u op elk moment inzicht in problemen en risico’s en in de effectiviteit van maatregelen.

Duurzame bescherming

Onze vakkundige aanpak, de permanente kwaliteitscontrole en het gebruik van veilige en milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden garanderen een effectieve en duurzame bescherming. In een heldere serviceovereenkomst leggen wij in overleg met u exact het gewenste beschermingsniveau vast, met alle maatregelen die daarbij horen.

Hygiëne

Als geen ander zijn wij ervan doordrongen dat hygiëne juist in de gezondheidszorg letterlijk van levensbelang is. De kans op infecties door ongedierte moet in ziekenhuizen, klinieken, verzorgingstehuizen en andere zorginstellingen uiteraard tot nul worden gereduceerd. Dat is geen eenvoudige opgave op plaatsen waar zoveel mensen verblijven met een kwetsbare gezondheid en waar vaak ook nog eens maaltijden worden bereid.

Excellent ongediertebestrijding adviseert ziekenhuizen en andere gezondheidszorgleveranciers over de risico's van plaagdieren en hoe besmetting door ongedierte doeltreffend kan worden voorkomen. Passend bij een maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen.

Online rapportage

Rapportage speelt een belangrijke rol bij het bestrijden en weren van ongedierte. Ook komen rapporten u goed van pas als u verantwoording moet afleggen aan derden, zoals commissies, instanties of de media. Ons online rapportagesysteem is eenvoudig in gebruik. U houdt alles bij, waar u ook bent. Gesignaleerde activiteiten van plaagdieren, genomen of nog te nemen weringsmaatregelen, plattegronden met daarop de locaties waar middelen voor plaagdierbestrijding zijn geplaatst, enzovoorts.

Advies en training

Om het succes van de aanpak te verhogen, kan het goed zijn om betrokken personeelsleden uitleg te geven over de situatie en de bestrijding. Om die reden verzorgen wij ook trainingen. Dit heeft een duurzame en preventieve uitwerking. Ze blijven alert en signaleren ongeregeldheden in een vroeg stadium. Zo kan direct worden ingegrepen en herhaling van overlast worden voorkomen.

Serviceprogramma

  • Professioneel bestrijdingsplan
  • Determinatie van insecten en ongedierte
  • Bestrijdingsacties van zwammen en schimmels
  • Ongediertebestrijding, -wering en -preventie conform wettelijke eisen
  • Ultrakorte responstijd bij acute problemen
  • Periodieke inspecties op sporen van ongedierte
  • Advies en training op het gebied van ongediertepreventie (personeel, management, toeleveranciers)
  • Online rapportage en bewaking

Vermoeden van ongedierte?

Aarzel dan niet en onderneem direct actie. Wij adviseren u over een grondige en betrouwbare bestrijding.

Contact