Vogelwering

Duiven, meeuwen en andere vogels bivakkeren en nestelen graag op daken en randen, tegen gevels en onder dakpannen. In grotere aantallen zorgen ze daarbij voor overlast en allerlei vormen van schade. Stadsduiven hebben geen natuurlijke vijanden. Hierdoor kan de duivenpopulatie regelmatig uitgroeien tot een ware plaag.

Schade door vogels

Luidruchtige aanwezigheid en aantasting van gebouwen door uitwerpselen vormen een veel voorkomend probleem. Duivenmest bevat chemische verbindingen die huizen, gebouwen en monumenten kunnen beschadigen. Duivenmest dringt diep door in het bouwmateriaal, dat daardoor vaak onherstelbaar wordt aangetast. Besmeurde gevels, daken en dakranden ontsieren daarbij het gehele pand. Ook is duivenpoep berucht vanwege de ziekteverwekkende bacteriën die onder meer ornitose, listeriose, salmonella en huidschimmelinfecties kunnen veroorzaken. En dan kun je er ook nog eens lelijk over uitglijden.

Oplossing: vogelwering

Excellent heeft verschillende systemen om vogels te weren en af te schrikken. Per situatie bekijken wij welk systeem of welke combinatie het beste werkt. Vogeloverlast aanpakken is een specialistische aangelegenheid. Daarom maakt onze expert vooraf op locatie gratis een grondige inventarisatie.

Vaste grip op vogelplagen

Wij hebben vogelwering uitgevoerd op een aantal grote objecten, waaronder het Conservatorium van Utrecht, de Bijenkorf in Amsterdam, het Vogelhuis van Artis, het pand van Rijkswaterstaat in Zwolle en op kleinere objecten van particulieren en woningbouwverenigingen.

Vogelwering methodes

Pak vogeloverlast voorgoed aan

Bent u groeiende overlast door vogels meer dan beu? Kies voor effectieve vogelwering door Excellent.

Contact